Rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm cấp huyện

03/06/2020

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI bế mạc, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành việc chỉ đạo điểm của tỉnh đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã chủ động, tích cực trong tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt. Văn kiện và các tài liệu Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, đặc biệt, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu rõ những kết quả đạt được, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020; phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được nêu với nhiều giải pháp mang tính khoa học, tương đối sát với tình hình thực tế của địa phương. Đại hội đã bầu được BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ số lượng là 41 đồng chí, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 14,6%, tuổi trẻ chiếm 12,2%; giới thiệu nhân sự Bí thư huyện ủy đạt 99,6%. Công tác điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch bảo đảm khoa học, đủ nội dung, chương trình theo quy định; các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội ngắn gọn, sôi nổi, đúng trọng tâm, đã tập hợp được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các  nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phục vụ và bảo vệ an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý về công tác chuẩn bị Đại hội, truyên truyền, trang trí khánh tiết, công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và vai trò của Ban chấp hành, Ban thường vụ và toàn thể đảng viên Đảng bộ huyện Lập Thạch trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm, yêu cầu Thường trực các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần lưu ý để thực hiện tốt hơn trong quá trình chỉ đạo và tiến hành Đại hội.

Bích Phượng - Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: