Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

02/06/2020

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững”, sáng nay 2/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI đã chính thức khai mạc. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lập Thạch qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 266 đảng viên đại diện cho hơn 8.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tường thuật diễn tiến Đại hội:

15 giờ 05 phút: Cho rằng phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của huyện, đại biểu Phùng Thế Hải, Đoàn đại biểu khối Huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Huyện ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động theo hướng hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhân rộng các điển hình tiên tiến; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy.

15 giờ 00 phút: Tham luận với chủ đề “Kết quả và giải pháp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện”, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Khối chính quyền huyện cho biết: Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng140 dự án, với số diện tích phải thu hồi là 120,76 ha của hơn 10.000 chủ sử dụng đất, đến nay, số diện tích đã thực hiện thu hồi và bàn giao mặt bằng là 100,91ha, đạt 83%. Nhờ đó, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, huyện được đầu tư xây dựng đúng và trước tiến độ. Tuy nhiên, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng về đất đai luôn là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng nhiều và trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất, lại chịu ảnh hưởng của cơ chế chính sách, thị trường, phong tục tập quán từng vùng.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đại biểu Hòa đề xuất các giải pháp: Cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp uỷ đảng, chính quyền. Cùng với rà soát các văn bản pháp luật liên quan không còn phù hợp với thực tiễn để đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cần thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý đất đai để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm.

14 giờ 50 phút: Đại hội tiếp tục chương trình thảo luận.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đại biểu Hoàng Ngọc Sơn, Đoàn đại biểu xã Quang Sơn đề xuất một số giải pháp khôi phục và phát triển chăn nuôi lợn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và biến động của thị trường. Cụ thể, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động lựa chọn con giống phù hợp; đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi; vệ sinh môi trường, khuyến khích trang trại chăn nuôi theo mô hình an toàn sinh học. Cùng với sự chủ động liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Nhà nước cần có thêm cơ chế, chính sách bảo vệ ngành chăn nuôi trước thềm hội nhập; tạo thuận lợi về vốn vay cho người chăn nuôi, nhất là khi bị phải chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan.

14 giờ 05 phút: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy khóa XX.

13 giờ 40 phút: Đồng chí Đặng Hữu Nghĩa, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Có 41 đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXI.

13 giờ 30 phút: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều.

Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Sau khi nghe đồng chí Hà Đình Nhã thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đề án bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã biểu quyết số lượng, cơ cấu và tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa mới gồm 41 đồng chí.

9 giờ 55 phút: Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lập Thạch trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Công cuộc đổi mới và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, toàn diện sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Là địa phương có tiềm năng và thế mạnh, huyện Lập Thạch giữ vai trò, vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ huyện Lập Thạch chú trọng đổi mới về nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ của Đảng bộ và đảng viên. Cùng với đó, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 và dựa vào tiềm năng, lợi thế của địa phương để định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp, nhất là khai thác lợi thế từ nguồn lao động, quỹ đất của huyện và khai thác triệt để nút giao Văn Quán trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác phân luồng học sinh kết hợp đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ ma túy, cờ bạc nhằm tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội căn cứ các quy định, hướng dẫn của cấp trên và xuất phát từ thực tiễn của Đảng bộ huyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu cấp uỷ khoá mới đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu và chất lượng, gồm các đồng chí có đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng quy tụ đoàn kết, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân huyện giao phó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

9 giờ 45 phút: Tham luận với chủ đề “Kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện”, đại biểu Trần Văn Kiên, Đoàn đại biểu Khối UBND huyện đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, trước hết là lực lượng lao động và học sinh, sinh viên nhằm xây dựng ý thức kiên trì học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng lao động đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động có trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi, công nhân kỹ thuật, tập trung đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp nghề chuyên nghiệp cho lao động nông thôn, đẩy mạnh phân luồng học sinh lớp cuối cấp THCS tham gia học văn hóa và đào tạo nghề. Hằng năm, tiến hành điều tra, rà soát người lao động có nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thực tế…

9 giờ 38 phút: Nhằm bổ sung làm rõ hơn dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, đại biểu Trần Hùng Vượng, Đoàn đại biểu xã Xuân Lôi tham luận nội dung ‘‘Kết quả và những giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh”. Đại biểu đã đề xuất một số giải pháp trong thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Thường xuyên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, chính quyền, các đoàn thể quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

9 giờ 23 phút: Là người đầu tiên phát biểu tham luận tại Đại hội, đại biểu Nguyễn Văn Thái, đại diện Đoàn đại biểu khối chính quyền huyện cho rằng các dự thảo báo cáo trình tại Đại hội đã đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế nhiệm kỳ qua, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham luận với chủ đề ‘‘Những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và giải pháp để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, ông Nguyễn Văn Thái cho biết: 5 năm qua, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp luôn được huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đã đạt được kết quả quan trọng. Với diện tích đất trồng lúa gần 4.000 ha/vụ, đầu nhiệm kỳ, giống lúa chất lượng đưa vào sản xuất đạt 43% đến nay đã đạt trên 74% diện tích, tập trung vào các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: Thiên Ưu 8; HT1; RVT, TBR225, BC15, DQ11... Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với một số cây trồng như: bí đỏ, dưa chuột, ớt, khoai tây với năng suất và chất lượng hàng hóa đã đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nhiều diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả được chuyển sang trồng một số cây hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, nhiều mô hình sản xuất điển hình được nhân rộng cho thu nhập cao hơn gấp 1,5 – 2 lần so với gieo trồng theo mô hình truyền thống, đặc biệt là cây thanh long ruột đỏ. 

Tuy nhiên, theo ông Thái, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp huyện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục bằng những giải pháp cụ thể, trong đó, trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

9 giờ 20 phút: Đại hội tiến hành chương trình thảo luận. Gợi ý thảo luận, đồng chí Nguyễn Thế Hùng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về bố cục, kết cấu, cách trình bày tiêu đề, tiểu mục trong dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội; những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Đồng thời, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, từ đó, đi sâu phân tích những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

9 giờ 00 phút: Đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XX.

8 giờ 30 phút: Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XX trình Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị cho thấy, nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019, 18/18 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, việc thu hút đầu tư trong các lĩnh vực còn hạn chế, tiềm năng; kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội chưa đồng bộ; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên chưa đồng đều; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế...

8 giờ 10 phút: Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

Diễn văn khai mạc nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, với ý chí khát vọng vươn lên, phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đạt nhiều thành tựu to lớn. Bước vào nhiệm kỳ mới, thời cơ và thuận lợi là cơ bản, song huyện cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tư duy đổi mới và sáng tạo, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, bàn phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và bước đi phù hợp nhằm tạo bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

PV

Các tin đã đưa ngày: