Năng suất lúa tăng gần 8 tạ/ha khi áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa Đông Xuân

01/06/2020

Để đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện tình trạng thiếu thiếu hụt lao động ở nông thôn, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc phối hợp với các địa phương: Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương triển khai mô hình cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa.

Mô hình được triển khai trên tổng diện tích 146,5 ha. Toàn bộ các khâu từ gieo mạ, làm đất, cấy lúa cho đến thu hoạch đều được hỗ trợ bằng máy móc, thay thế sức lao động của con người. Qua đánh giá, ngay từ khâu gieo mạ bằng máy trên khay đã giảm được 30% lượng giống so với phương pháp gieo truyền thống, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, khoảng cách đều, đồng ruộng thông thoáng góp phần hạn chế sâu bệnh. Đặc biệt, tỷ lệ thành bông của cây lúa đạt gần 86%, tăng khoảng 28,5%; năng suất dự kiến đạt 64,5 tạ/ha, tăng gần 8 tạ/ha và hiệu quả kinh tế tăng hơn 7,7 triệu đồng/ha so với lúa cấy tay đối chứng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, mới đây, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 16 tỷ đồng mua 823 máy nông nghiệp cho nông dân các địa phương, trong đó có 290 máy làm đất, 7 máy gieo hạt, 25 máy cấy, 280 máy lên luống,  30 máy gặt đập liên hợp.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: