Xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững

29/05/2020

Kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra, công nghiệp bước đầu đóng vai trò là động lực cho phát triển kinh tế; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng cao - những thành quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân huyện Lập Thạch trong 5 năm qua.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ

Nhìn lại các nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ huyện Lập Thạch được xem như là điểm sáng trong công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch, các chỉ thị, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, khoa học, bảo đảm tính chính trị và tính khả thi theo từng lộ trình, ngắn hạn, dài hạn, định hướng cho chính quyền triển khai thực hiện. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, làm tốt vai trò lãnh đạo, dẫn dắt chính quyền, nhân dân trên địa bàn huyện gặt hái thêm nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư huyện ủy chia sẻ, để định hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã nhất quán triển khai 5 chương trình trọng tâm tập trung vào phát triển các lĩnh vực đã là lợi thế của huyện cũng như các lĩnh vực đang là tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch; phát triển chăn nuôi, thủy sản và cây hàng hóa có giá trị cao; xây dựng phát triển đô thị, dịch vụ, khu văn hóa vui chơi giải trí của huyện và các xã, thị trấn gắn với duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của Đại hội bằng các nghị quyết chuyên đề phù hợp. Định kỳ hằng năm, Đảng bộ huyện chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện từng chương trình cụ thể và kịp thời đề ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xác định để thực hiện thắng lợi được các nhiệm vụ trọng tâm cần có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, đặc biệt là có khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương. Từ đó, công tác cán bộ, tổ chức sắp xếp bộ máy được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác cán bộ được Đảng bộ huyện chỉ đạo thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan; đã tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chủ trương tinh giản biên chế gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công chức, công vụ. Bình quân hằng năm có trên 70% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phương thức lãnh đạo, hoạt động của các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế làm việc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ và đột xuất; thời gian các cuộc họp ngắn gọn, bảo đảm chất lượng, dành nhiều thời gian thảo luận để đi tới thống nhất về nhận thức, chủ trương và biện pháp giải quyết nhiều vấn đề mới, nhạy cảm và chỉ đạo xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy dành thời gian đi cơ sở để nắm tình hình, trực tiếp kiểm tra, giám sát, đề xuất những chủ trương, giải pháp cụ thể và chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Huyện Lập Thạch chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng  giao thông phát triển công nghiệp

Phát huy tốt vai trò Đảng lãnh đạo, đưa đường chỉ lối, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra và đạt được nhiều thành quả quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của huyện trong những năm tiếp theo.

Công nghiệp tăng trưởng - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

5 năm qua, kiên định mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, huyện Lập Thạch xác định hướng đi đúng đắn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Một trong 5 chương trình trọng tâm được Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra nhằm thúc đẩy công nghiệp của huyện phát triển là “Chương trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết về đẩy mạnh công tác quy hoạch; quản lý và thực hiện quy hoạch; Nghị quyết về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn lao động để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch cho biết: Triển khai thực hiện chương trình, dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển công nghiệp, huyện đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm như: Cầu Phú Hậu, đường Ngọc Mỹ - Quang Sơn - quốc lộ 2C, đường từ đường tỉnh 307 - Xuân Hòa đi hồ Vân Trục đi Ngọc Mỹ, đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh (giai đoạn 1). Đến nay, 100% tuyến đường huyện, đường trục chính của xã, 59,5% đường trục chính giao thông nội đồng, 90,4% đường liên thôn, xóm được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào huyện.

Trên địa bàn huyện có 3 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch, gồm khu công nghiệp Lập Thạch I có diện tích 128,46 ha; khu công nghiệp Lập Thạch II diện tích 111,501ha; khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa diện tích 597ha; các cụm công nghiệp: Đình Chu, Tử Du, Triệu Đề, Xuân Lôi, Xuân Hòa và thị trấn Lập Thạch. Huyện ủy đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Qua đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư  như: Công ty Giày Lợi Tín, công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ, công ty may FWKK…với tổng số vốn hơn 85 triệu USD và gần 1.500 tỷ đồng, thu hút trên 13.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 4.556 tỷ đồng, tăng 3.280 tỷ đồng so với năm 2015. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục phát triển, chủ yếu là gia công sản phẩm công nghiệp phụ trợ, nghề mộc, mây tre đan… giá trị đạt khoảng 320 tỷ đồng năm 2020.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đưa chỉ số giá trị sản xuất của lĩnh vực này dẫn đầu nền kinh tế, đạt 23,3% và chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của huyện, đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của huyện đạt 15,7%.

Cùng với việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp có chiều sâu, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng nguồn lao động để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng của huyện đạt 60,47%, tăng 7,19% so với cuối năm 2015. Bình quân mỗi năm, toàn huyện giải quyết việc làm cho 3.595 lao động. Cơ cấu lao động, việc làm chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ lệ lao động ở các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng. Người dân trên địa bàn huyện miệt mài chăm chỉ lao động trong các nhà máy công xưởng với thu nhập ổn định. Công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển tạo thu nhập cao và ổn định cho người dân góp phần nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Lập Thạch giảm còn 2,05%, (giảm 3,87% so với cuối năm 2015), đến cuối năm 2020 ước còn 1,3%; không còn hộ chính sách nghèo.

Xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững

Chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện đặt ra 6 chương trình trọng tâm lớn thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: phát triển đô thị; đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Diện mạo đô thị huyện Lập Thạch ngày càng khang trang đẹp đẽ

Toàn huyện nỗ lực đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên để từng bước xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng đến hàng rào các khu, cụm công nghiệp; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; công khai các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho các doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Phấn đấu đến năm 2025 hình thành và đi vào hoạt động ít nhất 2 khu công nghiệp.

Song song với đó, huyện chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích tích tụ ruộng đất, dồn thửa, đổi ruộng để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiến tới sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Tiếp tục xác định chăn nuôi là mũi nhọn trong kinh tế nông nghiệp. Chuyển từ chăn nuôi quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại, tập trung; khuyến khích chăn nuôi theo hình thức công nghiệp và công nghệ cao, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; cơ cấu lại ngành chăn nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng đàn vật nuôi để bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Thí điểm giai đoạn 2021-2025 thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã phía nam của huyện. Tập trung nguồn lực đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; phấn đấu hết năm 2025 có ít nhất 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 26 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu đến năm 2025, huyện sẽ có thêm 2-3 sản phẩm được công nhận.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: