Thành phố Phúc Yên tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các huyện, thành phố

01/06/2020

Năm 2019 là năm thứ 2 thành phố Phúc Yên tiếp tục đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Để giữ vững vị trí này, thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Theo báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố Phúc Yên xếp vị trí thứ 2 trong 9 huyện, thành phố, sau huyện Yên Lạc với tổng số 85,97 điểm. Trong đó, điểm đánh giá trực tiếp là 54 điểm, điều tra xã hội học đạt 31,97 điểm. Các chỉ số đạt điểm cao gồm: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 8,62/9 điểm; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 6,13/7 điểm. Đặc biệt, chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 16,36/18 điểm, dẫn đầu 9 huyện, thành phố. 

Có được kết quả ấy, những năm qua, Phúc Yên đã nỗ lực thực hiện các nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thành phố đã đổi mới phương thức, hiện đại hóa nền hành chính địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức các xã, phường, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng trình tự, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao; các thủ tục hành chính đã được thống kê, đơn giản và gọn nhẹ. Đặc biệt, một số thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực như: Đầu tư, đất đai, xây dựng, đăng ký doanh nghiệp,… đã được rà soát nhiều lần, từng bước loại bỏ được các giấy tờ không cần thiết, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động của Bộ phận một cửa những năm qua tiếp tục được duy trì thực hiện từ thành phố đến xã, phường. Các thủ tục hành chính thuộc UBND cấp thành phố, UBND các xã, phường thường xuyên được rà soát và giảm về thời gian giải quyết so với quy định, đồng thời, công khai trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố và tại Bộ phận một cửa các cấp, giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiểu và tra cứu.

Hiện Bộ phận một cửa thành phố đang tiếp nhận và xử lý 292 thủ tục hành chính; Bộ phận một cửa xã, phường tiếp nhận và xử lý 100 thủ tục hành chính. Trong 10 năm qua, Bộ phận một cửa thành phố tiếp nhận 29.940 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết xong đạt 94,9%; Bộ phận một cửa các xã, phường tiếp nhận và giải quyết  trên 586.600 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường. UBND thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử để cập nhật văn bản và công khai các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hiệu quả hoạt động của phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công việc, 100% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. UBND thành phố đã triển khai dịch vụ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Bộ phận một cửa thành phố và các xã, phường đã xây dựng, sử dụng phần mềm một cửa điện tử; 100% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa thành phố và khoảng hơn 90% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa xã, phường được giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử. Việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được thành phố và các xã, phường thực hiện đầy đủ theo quy định.

Với mục tiêu duy trì thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các huyện, thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo, thời gian tới, thành phố Phúc Yên tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, công tác cải cách hành chính năm 2020. Thành phố cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với quá trình hội nhập và phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong thành phố qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: