Từ ngày 1/7/2020, nhiều quy định mới về công chức, viên chức có hiệu lực

30/03/2020

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã bổ sung thêm nhiều điểm mới về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức so với quy định cũ.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh hiện có 27.077 người, trong đó có 1.570 công chức, 22.312 viên chức, 390 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ và 2.732 cán bộ, công chức cấp xã. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công chức, viên chức, nhất là viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã được quy định nâng chuẩn đầu vào. Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung 2019 đưa thêm nội dung thu hút, trọng dụng nhân tài cũng là những tín hiệu tích cực.

Ông Nguyễn Trần Hưng, Phó trưởng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ cho biết: Biến động lớn nhất là quy định này được áp dụng đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Bởi theo quy định của Luật Giáo dục 2019, từ ngày 1/7/2020, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên các cấp được nâng lên so với quy định tại Luật Giáo dục 2005. Theo đó, đối với giáo viên mầm non, phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên; đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, từ ngày Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành, bằng Trung cấp sư phạm không còn được chấp nhận trong tuyển dụng giáo viên các cấp.

Như vậy, để cập với những quy định này, các giáo viên đã được tuyển dụng mà chưa đạt chuẩn sẽ phải tham gia đào tạo đạt chuẩn. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định thời gian quá độ để giáo viên đạt chuẩn; những người sắp đến tuổi nghỉ hưu sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ để tiếp tục giảng dạy. Tuy nhiên, với đội ngũ đã qua đào tạo nhưng chưa được tuyển dụng, hiện chưa có bất kỳ hướng dẫn nào. Đây cũng là một trong những khó khăn của địa phương trong công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì các quy định về công chức không có nhiều thay đổi lớn. Điểm mới đầu tiên đối với công chức là phải qua 2 vòng thi tuyển, trong đó, vòng 1 là vòng điều kiện, vòng 2 là thi các kiến thức chuyên ngành; điểm đỗ sẽ là điểm của vòng 2. Để giảm thời gian và chi phí cho thí sinh tham gia thi tuyển công chức, Luật quy định thí sinh dự thi không phải nộp hồ sơ dự tuyển ban đầu, chỉ có duy nhất phiếu đăng ký dự tuyển (người thi tự tải trên mạng, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện).

Những khác biệt chủ yếu nằm ở các quy định về viên chức. Điểm nổi bật nhất của Luật sửa đổi, bổ sung lần này là chính thức bỏ “chế độ biên chế suốt đời” với các đối tượng được tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020.

Theo Luật Viên chức hiện đang còn hiệu lực, khi trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển sẽ được ký kết hai loại hợp đồng làm việc: Hợp đồng làm việc có thời hạn và Hợp đồng làm việc không có thời hạn. Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực, các đối tượng được áp dụng 2 loại hợp đồng này có sự thay đổi đáng kể. Với những người được tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020, sau khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn, nếu đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhu cầu sử dụng viên chức sẽ phải ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn mà không được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn như hiện nay. Như vậy, người được tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020 sẽ không còn được hưởng chế độ “biên chế suốt đời” nữa. Đồng thời, từ ngày 1/7/2020, sẽ chỉ còn 3 trường hợp được hưởng “biên chế suốt đời” là: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020, Luật đã bổ sung thêm quy định về hướng giải quyết với những viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Theo đó, những đối tượng này sẽ được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định. Như vậy, những đối tượng được tuyển dụng trước 1/7/2020 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thì vẫn được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hay thường gọi là "biên chế suốt đời".

Một quy định mới nữa đối với viên chức, nếu trước đây, thời hạn thực hiện hợp đồng làm việc là từ 12 tháng đến 36 tháng thì từ ngày 1/7/2020, hợp đồng này sẽ có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Việc kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng làm việc tạo nhiều thuận lợi cho viên chức trong việc làm quen với công việc của vị trí được tuyển dụng.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: