Tiết giảm thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

30/03/2020

Những năm qua, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện, năng lực canh tranh trong thu hút đầu tư được nâng cao, nhờ đó, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh. Kết quả này có được do tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có giải pháp tiết giảm thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.  

Để cụ thể hóa danh mục các thủ tục hành chính, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp triển khai thực hiện, năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3981 phê duyệt danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Có tổng số 1.524 thủ tục hành chính thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư được rút giảm thời gian giải quyế và đơn giản hóa. Cụ thể, đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ không cần phải có văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề; thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tối đa không quá 3 ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công được cắt giảm từ 30-35% so với quy định; đối với dự án đầu tư trực tiếp giảm từ 30% thời hạn giải quyết trở lên. Đối với các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài, 100% các dự án được cấp mã số đăng ký và cập nhật qua mạng theo quy định của Luật Đầu tư. Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng ngày càng tăng cao: năm 2016 đạt tỷ lệ 0,96%, năm 2017 đạt 7,78%, năm 2018 đạt 20,5%, năm 2019 đạt 40%. Thủ tục hành chính về đất đai được cải thiện, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 18 ngày làm việc.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính về thuế được ngành Thuế tích cực triển khai thực hiện. Số lần khai thuế giá trị gia tăng được cắt giảm từ kê khai theo tháng xuống kê khai theo quý; bãi bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng; cắt giảm thủ tục hành chính để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước từ 537 giờ/năm xuống còn dưới 115 giờ/năm. Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính thuế thông qua việc khai thuế qua mạng internet và nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 100%.

Những nỗ lực trong tiết giảm thời gian, đơn giản thủ tục hành chính cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Thu hút  đầu tư của tỉnh tiếp tục tăng cao, tổng vốn đầu tư thu hút trong năm 2019 đối với dự án FDI là 1,16 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2018 và cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh; dự án DDI tăng hơn 3,6 lần so với 2018 với 19.388 tỷ đồng.

Để duy trì những thành quả đạt được trong thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát, công khai quy trình thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, quan tâm giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc, đem đến sự hài lòng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: