Yên Lạc phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020

30/07/2020

Trong 5 năm qua, Yên Lạc đã tạo điểm nhấn khi tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới sau đạt chuẩn. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều tiêu chí đã được các xã nâng cao như: Tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, môi trường...

Để nâng cao tiêu chí môi trường nông thôn, Yên Lạc đã đầu tư 65 bãi xử lý rác thải, đưa 9 lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên vào hoạt động tại các xã, thị trấn; xây dựng, cải tạo hơn 70 km cống, rãnh thoát nước thải, qua đó, đã khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Với chủ trương “mỗi xã phát huy một thế mạnh”, Yên Lạc đã cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Trồng bí đỏ ở xã Tề Lỗ, Tam Hồng; trồng chuối tiêu hồng, bưởi năm roi ở Liên Châu, Hồng Châu, Nguyệt Đức; lúa lai cao sản, đậu tương ĐT 26, cà chua lai ghép, dưa hấu ở các xã: Hồng Châu, Đại Tự; trồng cây ăn quả ở xã Trung Kiên, Liên Châu cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng/ha. Các mô hình trang trại và phát triển kinh tế hộ ngày càng được mở rộng. Huyện đã có 5 ha mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao” đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện giá trị thu được trên 1 ha canh tác của huyện đạt 150,5 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015.

Công tác dồn thửa, đổi ruộng cũng tạo dấu ấn khi có 215 ha diện tích đất nông nghiệp của hai xã Hồng Phương và Đại Tự được dồn - đổi, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nông thôn mới đã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trong huyện. 

Theo:yenlac.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: