Lập Thạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020

29/06/2020

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020, hầu hết trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lập Thạch đến trường đều được tăng cường tiếng Việt phù hợp với từng độ tuổi theo quy định. 13/13 nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chuyên đề về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số; 100% giáo viên các nhà trường năng động sáng tạo, biết xây dựng và thiết kế các góc mở trong lớp khoa học giúp trẻ được trải nghiệm, khám phá, tạo sự hứng thú cho trẻ;

Để có được kết quả này, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch đã ban hành nhiều văn bản về tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non dân tộc thiểu số; tổ chức ngày hội giao lưu kể chuyện, đọc thơ bằng tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện ở các nhà trường; thường xuyên đổi mới, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục để tăng cường tiếng Việt phù hợp với trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Các nhà trường trang bị đầy đủ tài liệu tăng cường tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho trẻ; giáo viên các nhóm lớp tự làm đồ dùng, đồ chơi, vẽ tranh…cho học sinh, sử dụng các từ ngữ gần gũi với cuộc sống đời thường để trẻ dân tộc tộc thiểu số được khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ dễ nhớ và hứng thú trong học tập. Hiện 100% các trường, lớp có trẻ dân tộc thiểu số đều có không gian môi trường tiếng Việt trong lớp học như: tranh ảnh, đồ chơi,vật liệu; tổ chức các hoạt động vui chơi, kể chuyện đọc thơ, giao tiếp thực hành tiếng Việt thường xuyên trong các hoạt động hằng ngày của trẻ. Các trường từng bước xây dựng môi trường chữ viết trong và ngoài lớp học kết hợp với những hình ảnh có từ minh họa; các hình ảnh chữ viết được trang trí các hành lang, trong lớp học, ký hiệu đồ chơi, ký hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ; tận dụng các mảng tường để cho trẻ làm quen chữ cái tiếng Việt như đọc, tô, nối, tìm chữ cái còn thiếu....Những biện pháp đó đã giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt hơn, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong sử dụng tiếng Việt.

Ngọc Thảo

Các tin đã đưa ngày: