Ra mắt điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại thị trấn Thanh Lãng

26/06/2020

Số liệu thống kê từ UBND thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, hiện toàn thị trấn có khoảng 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và hơn 20 người nghi nghiện ma túy. Những năm gần đây, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng ủy, chính quyền thị trấn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhờ vậy, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, giảm sự kỳ thị của cộng đồng với người nghiện ma túy, xây dựng được một số mô hình thôn, làng không có tệ nạn và làm tốt công tác vận động, tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, chưa thực sự vững chắc, công tác tư tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện còn nhiều hạn chế, chưa bài bản, chưa hỗ trợ, giúp đỡ được mong muốn chính đáng của người nghiện ma túy. Cùng với đó, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa giảm được số người nghiện ma túy, tỷ lệ tái nghiện còn cao, đặc biệt, trước tình hình người sử dụng ma túy trên địa bàn vẫn còn có chiều hướng diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy vẫn tiếp tục gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy với mục tiêu hạn chế phát sinh người nghiện mới, tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy, quản lý, giúp đỡ cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, sáng 26/6, UBND thị trấn Thanh Lãng, tổ chứ lễ ra mắt dểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị  nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng.


Ban Chủ nhiệm đ
iểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị  nghiện và quản lý sau cai nghiện
tại cộng đồng thị trấn Thanh Lãng

Điểm tư vấn được đặt tại UBND thị trấn Thanh Lãng, hoạt động trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6 hằng tuần với nhiệm vụ tổ chức tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm tại điểm và gia đình cho người nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV; tư vấn phòng nghiện cho các đối tượng có nguy cơ cao sử dụng ma túy; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề cho người nghiện và người sau cai nghiện ma túy. Đồng thời, thiết lập và mở rộng mạng lưới chuyển tiếp dịch vụ y tế, xã hội sẵn có tại địa phương; giới thiệu chuyển tiếp dịch vụ y tế, xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người nghiện và sau cai nghiện; vận động gia đình, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận và môi trường hỗ trợ tại cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Lê Duyên