Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo khóa III tổ chức hội nghị lần thứ XXV

25/06/2020

Sáng 25/6, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhằm đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

6 tháng đầu năm 2020, huyện Tam Đảo đã thực hiện được mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 4.328ha, tổng sản lượng lương thực ước đạt 12.050 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 818 tỷ đồng. Các công trình, dự án tiếp tục được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các công trình dân sinh và các công trình phục vụ Đại hội Đảng. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, quy hoạch, giải phóng mặt bằng được tăng cường, an sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ủy nhấn mạnh: Thời gian tới BCH Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2020 để triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra; rà soát tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 cũng như trong năm 2021. Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV dự kiến diễn ra cuối tháng 7/2020.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày: