Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

23/05/2020

Sáng 23/5, cùng với điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại trụ sở Bưu điện tỉnh và Bưu điện các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Dự lễ ra quân có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đại biểu và lực lượng tham gia diễu hành biểu hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu
 đặt ra trong Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Với chủ đề truyền thông “Chính sách bảo hiểm xã hội - Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, lễ ra quân tập trung truyền thông về các chế độ bảo hiểm xã hội; vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt, nhấn mạnh về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội”; “Bảo hiểm xã hội là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân”; “Hãy tham gia bảo hiểm xã hội vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Được biết, đây là nội dung quan trọng trong công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; huy động đông đảo các lực lượng cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết 28 của BCH Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng diễu hành, cổ động, tuyên truyền, tư vấn đã diễu hành tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của các huyện, thành phố với mục tiêu có tối thiểu 50 người/huyện, thành phố tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ phát động; phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1676 phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Theo đó, lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Lễ ra quân hưởng ứng hôm nay nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: