Đại hội Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

22/05/2020

Sáng 22/5/2020, Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chức mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã triển khai thực hiện 35 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Hằng năm, tham gia đóng góp ý kiến vào các đề tài, dự án, các chương trình công tác lớn, trọng tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố đề nghị với chất lượng ngày càng nâng cao.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong nhiệm kỳ cũng được đẩy mạnh. Cơ quan thường trực Liên hiệp Hội đã thực hiện 3 đề tài ứng dụng và 1 dự án khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong các trang trại lợn, gà và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong không khí tại các làng nghề mộc. Các đề tài, dự án này đã mang lại hiệu quả cao về kinh tế và xã hội, đến nay, đang được ứng dụng phổ biến trong sản xuất. Hoạt động khuyến khích và tôn vinh sáng tạo khoa học kỹ thuật được chú trọng. Liên hiệp hội đã triển khai, phát động, tổ chức thành công 5 cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu nhi đồng trên địa bàn tỉnh; 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 35% đoàn viên, hội viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, các tổ chức đoàn thể được công nhận vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật khóa V.

Đức Hiếu

Các tin đã đưa ngày: