Tam Dương: Kết quả công tác giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu được giao

13/01/2020

Năm 2019, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Tam Dương đạt nhiều kết quả tích cực, vượt kế hoạch tỉnh giao. Đây cũng là năm có số người đi xuất khẩu lao động cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, năm 2019, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 3.291 lao động, đạt 102% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, có 296 người xuất khẩu lao động, vượt chỉ tiêu cam kết. Kết quả này đã góp phần nâng số người xuất khẩu lao động, làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Tam Dương lên trên 1.000 người, tập trung nhiều nhất ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… Các địa phương có số người đi xuất khẩu lao động cao là thị trấn Hợp Hòa, An Hòa, Duy Phiên, Hoàng Đan, Vân Hội, Thanh Vân, Kim Long.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho 401 hộ vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền 15,2 tỷ đồng.

Công tác giải quyết việc làm đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2019 giảm còn 0,96%, hộ cận nghèo còn 1,41%.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: