Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020

Sáng 10/1/2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các cấp Hội cựu chiến binh đã kết nạp 1490 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 69.907 người. Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được hơn 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới, sửa chữa xây dựng 41 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hơn 5.100 hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, số hộ hội viên nghèo còn 478 hộ; hộ khá, giàu chiếm 67%; có 25/137 Hội cơ sở cấp xã không còn hộ nghèo. Các cấp Hội cựu chiến binh toàn tỉnh còn vận động hội viên tham gia tích cực các phong trào ở địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới; đã vận động nhân dân hiến gần 2.400 m2 đất các loại, 1,75 tỷ đồng và gần 6.000 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn mới.

Năm 2020, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, nhất là hội cơ sở và chi hội. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân người có công, các đối tượng chính sách; quán triệt triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, triển khai xây dựng và sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: