Khối thi đua các Hội thăm nắm, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua tại Hội Đông y

07/11/2019

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khối thi đua các Hội tỉnh năm 2019, sáng 7/11/2019, Hội Nhà báo tỉnh - đơn vị trưởng khối đi thăm nắm, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua tại Hội Đông Y tỉnh.

Hội Đông y tỉnh hiện có 917 hội viên, 9 huyện thành hội, 8 đơn vị trực thuộc, 70 chi hội trực thuộc huyện hội. Năm 2019, Hội Đông y tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc ban hành văn bản, chỉ đạo về việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua. Hội phát động các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào khám chữa bệnh tình nguyện đã được Bộ Y tế khen thưởng, phong trào trồng và sử dụng cây thuốc Nam, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới.... Công tác khen thưởng được Hội Đông y tỉnh thực hiện đúng quy định với nhiều đổi mới, trong đó, giảm tỷ lệ khen thưởng chung, tăng tỷ lệ khen thưởng cho hội viên, có nhiều điển hình tiên tiến.

Các đại biểu tham quan phòng chẩn trị đông y số 1 tại trụ sở của Hội Đông y tỉnh

Trong năm 2020, Hội Đông y tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Hội Đông y tỉnh.

Tại buổi làm việc, đơn vị Trưởng Khối thi đua - Hội Nhà báo tỉnh đánh giá cao phong trào thi đua của Hội. Đồng thời đề nghị Hội Đông y làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm trong việc thực hiện tự chủ tài chính; đẩy mạnh phát động phong trào trồng cây thuốc Nam...

Hiếu Ánh

 

Các tin đã đưa ngày: