Hội nông dân huyện Lập Thạch tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

16/05/2018

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Hội Nông tích cực vận động hội viên nông dân xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hoá, tham gia các hoạt động thể thao; thực hiện nếp sống văn minh; thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường nông thôn, hiến đất, hiến công, tu sửa và xây dựng nhà văn hóa....Cùng với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Hội Nông dân huyện còn chủ động tuyên truyền giúp hội viên nông dân hiểu rõ việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa là thiết thực với nhu cầu của xã hội. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các chủ trang trại, tổ chức kinh tế - xã hội trong việc xây dựng và phát triển nông thôn. Từ năm 2012 đến nay, Hội đã vận động hội viên đóng góp gần 1 tỷ đồng, lao động công ích gần 40 nghìn ngày công, hiến 287.026m2 đất. Ngoài ra, các cấp Hội tham gia tuyên truyền, vận động nông dân giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; phối hợp với các tổ chức xây dựng 375 mô hình nước sạch, 2.896 công trình nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Hằng năm, có khoảng hơn 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Các cấp hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 1 nghìn lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 7 triệu lượt hộ nông dân. Bên cạnh đó, Hội còn tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân cho 175 lượt hội viên vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội nông dân nhận ủy thác là trên 147.129 triệu đồng, với 125 tổ tiết kiệm và 11.718 lượt hộ vay vốn.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có trên 85% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu "gia đình văn hóa", tỷ lệ hội viên nông dân nghèo giảm còn từ 0,5 đến 1%./.

Thanh Hương

Các tin đã đưa ngày: