Huyện ủy Vĩnh Tường đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022

13/01/2022

Chiều 13/1, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Năm 2021, Huyện ủy Vĩnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm đề ra: Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%. Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội với tổng giá trị sản xuất tăng 10,06% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với năm 2020. An sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm.

Các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, thể hiện sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021 với nhiều chỉ tiêu khó đều đạt và vượt kế hoạch được giao như: Kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; xây dựng xã không có tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen; xử lý vi phạm đất đai, thu hồi đất để thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Huyện ủy đề ra trong năm 2022. Trong đó, trọng tâm là tập trung lãnh, chỉ đạo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng đô thị loại IV, thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Vĩnh Tường đã công bố quyết định thành lập lại Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy; trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: