Năm 2021, toàn tỉnh có trên 1 triệu người tham gia BHYT

01/12/2021

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có gần 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó riêng năm 2021 là  hơn 1 triệu người, tăng hơn 23 nghìn người so với cuối năm 2020. Tỷ lệ bao phủ đạt gần 93% dân số, vượt hơn 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh còn khoảng 7,7% dân số chưa tham gia bảo hiểm, tập trung ở 3 nhóm đối tượng, gồm:  người lao động và người sử dụng lao động; học sinh, sinh viên và nhóm hộ gia đình. Trong đó, nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng còn trên 4.400 người; nhóm học sinh, sinh viên gần 6.000 người; nhóm gia đình gần 80.650 người. Nguyên nhân là do các lao động làm trong các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thuộc linh vực kinh doanh, dịch vụ và chủ yêu làm việc theo mùa vụ nên không muốn tham gia đóng bảo hiểm. Đối với học sinh, sinh viên, dù là đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc nhưng theo Luật định thì chỉ được hỗ trợ 30% mức đóng và tỉnh hỗ trợ 20%, còn gia đình phải bỏ ra 50% nên nhiều gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế cho con em. Riêng đối với nhóm hộ gia đình, Luật Bảo hiểm y tế đã có chính sách giảm trừ và ngân sách tỉnh hỗ trợ nhưng do người dân sống ở khu vực nông thôn, miền núi thu nhập thấp và không ổn định, trong khí 1 gia đình có nhiều thế hệ nên khi tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình sẽ gặp khó khăn về kinh tế. Ngoài ra còn do một số gia đình đi làm ăn xa nên không thể tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế…

Để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với cá sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, nhất là Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/6/2021 về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, rà soát, khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để gia tăng nhóm tham gia do người sử dụng lao động và người lao động đóng bảo hiểm y tế bắt buộc. Chỉ đạo và giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho các trường. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: