Vĩnh Tường tăng tốc về đích trước kế hoạch trong tổng điều tra kinh tế năm 2021

19/07/2021

Khác với các cuộc Tổng điều tra thuộc lĩnh vực dân số nhà ở, nông thôn nông nghiệp, nội dung các loại phiếu điều tra trong Tổng điều tra kinh tế phức tạp, đối tượng điều tra khó tiếp cận, khai thác thông tin nên việc lựa chọn điều tra viên đáp ứng yêu cầu không đơn giản. Do đó, công tác tuyển chọn điều tra viên được đặc biệt được quan tâm. Ngoài số lượng điều tra viên như quy định của Ban chỉ đạo TW, để bảo đảm tiến độ điều tra và dự phòng các trường hợp bất khả kháng do dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Vĩnh Tường đã tuyển chọn bổ sung thêm điều tra viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này. Các điều tra viên được tuyển chọn chủ yếu là cán bộ không chuyên trách của xã và trưởng, phó các đoàn thể ở các thôn, am hiểu cơ sở, có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt ưu tiên chọn người đã từng tham gia các cuộc điều tra thống kê trước.

Trước tính hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đồng thời đôn đốc và động viên điều tra viên, tập trung thời gian, tranh thủ tình hình dịch bênh tại địa phương đang ổn định để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm đúng phương án điều tra. Đến nay, về cơ bản, các đối tượng điều tra của giai đoạn 1 đã hoàn thành với 1.148 doanh nghiệp, đạt 99,82%; 102/102  đơn vị sự nghiệp, đạt 100%; 7/7 hiệp hội. Tiến độ giai đoạn 2 tính đến hết ngày 15/7, toàn huyện đã điều tra được trên 80% cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế và 50% cơ sở tôn giáo.

Theo kế hoạch, công tác thu thập thông tin giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào ngày 31/7/2021. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo các cấp, đặc biệt là lực lượng điều tra viên, giám sát viên, công tác thu thập thông tin giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường dự kiến hoàn thành vào ngày 20/7/2021, vượt trước 10 ngày so kế hoạch.

Chu Kim Ngân

 

Các tin đã đưa ngày: