Lập Thạch thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp

10/06/2021

Theo đánh giá của UBND huyện Lập Thạch, thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện đã và đang thực hiện hiệu quả nhiều nội dung tái cơ cấu nông nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần nâng cao đời sống người nông dân. Trong 5 năm qua, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ trên 10.206 ha giống lúa chất lượng cao, gần 303 ha sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, 7.518 con bò sữa ngoại tỉnh, 207 máy sản xuất nông nghiệp và 1.959 hầm bioga, bể sục khí, mô hình sử dụng đệm lót sinh học. Trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình chăn nuôi với quy mô lớn,  những vùng chăn nuôi tập trung ở các xã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Bàn Giản, Thái Hòa; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho 7 sản phẩm OCCOP; tiếp tục thực hiện chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tại các xã: Vân Trục, Ngọc Mỹ mang lại thu nhập từ 300 triệu đồng/ha/năm cho nông dân. Huyện cũng đưa vào trồng thử nghiệm một số cây như: Nho hạ đen, cam không hạt, chanh tứ quý, các loại thảo dược, giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao…


Khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã Quang Yên mở ra hướng chăn nuôi mới theo quy mô công nghiệp

 

Đến nay, tổng giá trị sản xuất bình quân toàn ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt 2.349 tỷ đồng/năm; giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác tăng trên 16 triệu đồng/ha so với năm 2015. Đặc biệt, toàn huyện có khoảng 90% diện tích gieo trồng được sử dụng máy làm đất và thu hoạch bằng máy gặt hoặc máy gặt đập liên hợp; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 79 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,48%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nhất là công nghiệp bảo quản, chế biến sau thu hoạch sản phẩm trồng trọt, nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Huyện sẽ xây dựng quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững cho cả giai đoạn và hằng năm phù hợp với tổng thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc dồn thửa đổi ruộng để tạo thuận lợi cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, vùng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Vietgap...Bên cạnh đó, chủ động mời gọi, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh ngiệp đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao mang đặc trưng của địa phương.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: