Vĩnh Tường: Cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi

10/06/2021

Sáng 10/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Vĩnh Tường phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện và UBND thị trấn Tứ Trưng tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của 9 hộ dân thuộc thị trấn Tứ Trưng do không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện Vĩnh Tường để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường.

Dự án trên đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền được phê duyệt là 56,7 tỷ đồng cho 334 chủ sử dụng với trên 256.610m2. Đến giữa tháng 5/2021, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Tứ Trưng và chủ đầu tư chi trả hơn 51 tỷ đồng cho 299 hộ nhận tiền toàn phần diện tích và 7 hộ nhận tiền một phần diện tích với  tổng số diện tích đã giải phóng mặt bằng hơn 231.000m2.

Trong số 34 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, ngày 24 và 26/5/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 18 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ tại thị trấn Tứ Trưng với diện tích 14.755,5m2 vào ngày 10/6/2021. Qua nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, đến trước giờ cưỡng chế, đã có 9 hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, sáng 10/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện cưỡng chế đối với 9 hộ kiên quyết không chấp hành.

Được biết, từ nay đến cuối tháng 6/2021, cùng với tuyên truyên truyền, vận động, huyện Vĩnh Tường sẽ hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân còn lại thuộc thị trấn Tứ Trưng nếu vẫn cố tình chây ì, không chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND huyện, quyết tâm hoàn thành xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường.

Hồng Quân

Các tin đã đưa ngày: