Vĩnh Tường chọn 4 xã xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen

23/02/2021

4 xã: Vũ Di, Phú Đa, Tam Phúc, Tân Phú vừa được huyện Vĩnh Tường lựa chọn xây dựng “địa bàn 3 không”: không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.

“Địa bàn 3 không” là địa phương đạt mục tiêu không có tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; giảm cơ bản tội phạm về tệ nạn xã hội, không để phức tạp về an ninh trật tự.

Tiêu chí để đánh giá địa bàn 3 không là tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm khác đạt từ 80% trở lên, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa phương xuống dưới 15%. Các địa bàn được lựa chọn có hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết. 100% các địa bàn xây dựng và củng cố mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; 100% các hộ dân tại đại bàn được tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp  luật.

Để việc xây dựng địa bàn 3 không đạt hiệu quả, huyện Vĩnh Tường yêu cầu xác định rõ vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an trong triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: