BCH Đảng bộ huyện Tam Đảo tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

02/12/2020

Năm 2020, Đảng bộ huyện Tam Đảo đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch Covid19, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 3,9%; tổng giá trị sản xuất đạt trên 5.865 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 1.583 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 69,4 triệu đồng, đời sống nhân dân ổn định. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm: 94% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88% thôn, tổ dân phố văn hóa.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức chiều 1/12, BCH Đảng bộ huyện thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là: Tập trung triển khai các chương trình, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường củng cố và nâng cao hoạt động của tổ chức, bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp và không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hoàn thành xây dựng các chương trình đề án, dự án, giao UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm thực hiện cả giai đoạn 2020-2025, có lộ trình thực hiện cụ thể, nhất là các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá. Đối với nội dung về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công giai đoạn  2021-2025, tập trung vào các chương trình dự án có khả năng cân đối và phân bổ nguồn lực, để hoàn thiện kết cấu hạ tầng Tam Đảo đến năm 2025 cơ bản đủ điều kiện để trở thành thị xã; ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các chương trình, đề án, dự án có tính chất lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo nguồn thu cho huyện và nâng cao đời sống nhân dân, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; cương quyết xử lý cán bộ có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp để kịp thời phát hiện các biểu hiện vi phạm để khắc phục.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày: