Thành phố Phúc Yên: 9 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước vượt 24% kế hoạch

15/10/2020

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trong năm 2020, ngay từ đầu năm, UBND thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch thành phố chủ động phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên triển khai các giải pháp quản lý thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thu nợ thuế của các doanh nghiệp nợ đọng nhằm chống thất thu ngân sách.

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước toàn thành phố đạt trên 755 tỷ đồng, vượt 24% dự toán năm 2020, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn thành phố do Chi cục thuế quản lý ước đạt trên 210 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch dự toán năm. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 46 tỷ đồng, bằng 71% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 17 tỷ đồng, bằng 86% dự toán và tăng 30% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt trên 87 tỷ đồng, vượt 339% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ; thu phí và lệ phí đạt hơn 3 tỷ đồng, bằng 78% dự toán...

Những tháng cuối năm 2020, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, Chi cục thuế tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu - chi nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu; chú trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nợ đọng thuế, các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên. Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn nhằm tạo nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ngô Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: