Đại hội Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

01/06/2020

Sáng 1/6, Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Hiệp hội đã tổ chức 12 cuộc gặp mặt, đối thoại, trao đổi giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước; tham gia phản biện gần 100 dự án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ pháp lý cho hơn 500 doanh nghiệp; tổ chức 20 đoàn khảo sát nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; tổ chức 150 khóa đào tạo, tập huấn cho gần 5.000 lao động trong các doanh nghiệp; chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng các chương trình hành động về công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TƯ 4 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu cơ bản được Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp đặt ra là: Phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 15-20 lớp tập huấn, đào tạo trợ giúp nguồn nhân lực; từ 20-30 khóa tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động. Đồng thời, phối hợp với phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Sở Công thương mỗi năm tổ chức từ 3-5 khóa tập huấn, đào tạo về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.phấn đấu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất để quản lý, vận hành doanh nghiệp phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: