Những kết quả tích cực trong công tác khuyến nông ở huyện Tam Dương

29/05/2020

Trong những năm qua, để từng bước xây dựng được nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và khẳng định chỗ đứng trên thị trường, Trạm Khuyến nông huyện Tam Dương đã triển khai nhiều chương trình thiết thực. Trạm đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật mới cho bà con nông dân và trình diễn nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Trong 5 năm qua, Trạm đã xây dựng 30 mô hình trồng trọt về giống lúa, rau màu mới và 10 mô hình chăn nuôi an toàn trên đàn lợn, gà, trong đó, một số mô hình đã đạt được kết quả cao như: mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, mô hình chăn nuôi gà không sử dụng kháng sinh...

Cùng với đó, Trạm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng tổ chức 100 lớp tập huấn kỹ thuật; trên 20 hội nghị đầu bờ; chuyển giao 25.000kg giống lúa, rau màu cho nông dân, giúp nông dân áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 100% diện tích trồng lúa sử dụng giống nguyên chủng năng suất và chất lượng như: TBR225, RVT, Thiên ưu 8, Hương thơm số 1, Bắc thơm số 7, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng thu nhập cho nông dân.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Trạm khuyến nông huyện Tam Dương cũng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao 113 máy nông nghiệp các loại và 202 tấn giống lúa chất lượng cho nông dân.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: