Đảng bộ và nhân dân Xã Đồng Tĩnh nỗ lực hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

17/01/2020

Xã Đồng Tĩnh nằm ở khu vực miền núi phía bắc huyện Tam Dương có diện tích tự nhiên trên 1000 ha với dân số 12.057 người. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tích cực vào cuộc và đến cuối năm đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. 

Hội Phụ nữ xã chăm sóc đường hoa của thôn

Để hoàn thành chương trình, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực như đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, vệ sinh đường làng ngõ xóm, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi; cải tạo vườn tược, chuyển đổi các mô hình kinh tế, trang trại, gia trại… Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới đến tháng 10/2019 của xã đạt trên 106 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 4,4 tỷ đồng.

UBND xã chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi giúp nhân dân nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Các mô hình chăn nuôi tập trung được phát triển, nhiều hộ gia đình chăn nuôi với quy mô bán công nghiệp đem lại nguồn thu nhập cao. Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 38,75 triệu đồng/người, khoảng 6.250 người có việc làm thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%.

Xã Đồng Tĩnh có 14 thôn, đến nay đã xây dựng được 13 nhà văn hóa. Các nhà văn hóa thôn đang được sử dụng và phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Bích, Bí thư chi bộ thôn Long Hồ chia sẻ: “Nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Long Hồ ngày càng được nâng cao. Hiện gần 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa đến các ngõ xóm; nguồn điện thắp sáng và phục vụ sản xuất luôn được ổn định. Chương trình nông thôn mới đã làm cho thôn Long Hồ hoàn toàn đổi mới”.

Thời gian tới, xã Đồng Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân. Phấn đấu hết năm 2020, xã có từ 2 đến 3 thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: