Tam Dương: Nhiều giải pháp thiết thực giảm nghèo

17/01/2020

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, các cấp, các ngành huyện Tam Dương đã tích cực hưởng ứng và triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý, đồng thời, tăng cường cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khỏe, giáo dục cho người nghèo …

Tính riêng trong năm 2019, huyện đã cấp 1.343 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo; 1.068 thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo. Cùng với đó, UBND huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ 17.377 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Đồng thời, lập 94 hồ sơ và trợ giúp 48 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi để người nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những giải pháp thiết thực này đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2019 xuống còn 0,96%, tỷ lệ hộ cận nghèo 1,4%.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: