Hội Nông dân xã Cao Phong đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

16/01/2020

Hội nông dân xã Cao Phong hiện có 1.635 hội viên sinh hoạt ở 14 chi hội, trong đó có 13 chi hội thôn dân cư và 1 chi hội làng nghề mây tre đan. Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong năm, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, với 19 buổi tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; 5 bản tin tuyên truyền trên loa truyền thanh giúp hội viên nông dân nắm bắt sâu hơn  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Ngoài ra, Hội còn phát động phong trào thi đua với chủ đề “Nông dân xã Cao Phong với ngày môi trường” vào ngày 25 hằng tháng, phối hợp cùng các đoàn thể trong xã vận động người dân hiến đất làm cống rãnh nước thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường làm cảnh quan môi trường xã Cao Phong ngày một đổi thay.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã phối hợp với các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động  nhân dân thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi như: mô hình nuôi cá lồng trên sông ở thôn Mới; mô hình nuôi bò vỗ béo hướng thịt ở thôn Giang, thôn Phan Dư; mô hình mây tre đan, mô hình gà đẻ trứng ở các thôn: Suối, Phan Lãng, Nông Xanh….

Toàn xã hiện có 865/1.635 hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 451 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho vay các hộ nghèo và cận nghèo. Theo đó, đã có 10 hộ được vay từ quỹ hỗ trợ nông dân trung ương với tổng số tiền 300 triệu đồng để nuôi bò sinh sản; 110 hộ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống. 

  Năm 2019, tiếp tục hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, nông dân trong xã đã cùng với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước thải, đến nay, đã xây dựng được trên 6km. Đứng đầu toàn huyện về tiến độ công trình xây dựng cống rãnh thoát nước thải trên toàn huyện. Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, đến nay tỷ lệ người có thẻ BHYT đạt gần 90%.

Hà Minh

Các tin đã đưa ngày: