Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020

15/01/2020

Sáng 15/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các tập thể nhận giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kịp thời và toàn diện trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được chú trọng. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời, chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp ủy cơ sở, công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy. Năm 2019, đã xem xét kết nạp 113 quần chúng ưu tú vào Đảng, đến nay, toàn Đảng bộ có 3.882 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ngay từ đầu năm với 2 cuộc kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng và 3 cuộc giám sát đối với 24 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 94 tổ chức đảng, giám sát 92 tổ chức đảng và 46 đảng viên.

Năm 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức để làm tốt công tác chính trị - tư tưởng. Bám sát tình hình thực tiễn, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, thách thức phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2015 - 2020.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: