Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019

06/11/2019

Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10 năm 2019. Đồng chí Ngô Khánh lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện thời sự, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước, các sự kiện quốc tế nổi bật.

Các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Cùng với báo chí địa phương, văn phòng đại diện, cơ quan, phóng viên thường trú các báo Trung ương, báo ngành trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình của tỉnh, đưa nhiều tin, bài, ảnh, phản ánh về tình hình phát kinh tế - xã hội và các hoạt động lớn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện, cơ quan, phóng viên thường trú các báo Trung ương, báo ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phản ánh, thông tin kịp thời diễn biến, nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả triển khai thực hiện Đề án số 01;  kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; công tác chỉ đạo giải quyết các nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của tỉnh; công tác quy hoạch đô thị; giải quyết đất dịch vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... và tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

Hiếu Ánh

Các tin đã đưa ngày: