BHXH tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tăng cường phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020

29/04/2016

Sáng ngày 29/4/2016, tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban MTTQ tỉnh và BHXH tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020 và triển khai Kế hoạch liên tịch về tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2016. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Duy Đông – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo của hai cơ quan.Toàn cảnh Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ tỉnh và BHXH tỉnh
           
      Chương trình phối hợp công tác giữa BHXH tỉnh và MTTQ tỉnh sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT góp phần nâng cao hiệu quả Chiến lược phát triển ngành BHXH; đưa ra những đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, mà trọng tâm vận động "Toàn dân tham gia BHYT" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
       Tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Duy Đông – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch MTTQ tỉnh nhấn mạnh: BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tốt hơn nữa nền an sinh xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT cũng như nhằm tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT thì cần có sự vào cuộc của các cấp các ngành; do đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, MTTQ sẽ cam kết thực hiện đúng theo các nội dung của Chương trình phối hợp.


Đ/c Nguyễn Duy Đông – Tỉnh ủy viên,
 Chủ tịch MTTQ phát biểu tại Lễ ký kết

 
      Phát biểu tại Lễ ký kết đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh đã khái quát một số kết quả đạt được của BHXH tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí tuyên truyền những thay đổi cơ bản trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Luật BHXH sửa đổi bổ sung năm 2014 và đồng chí tin tưởng, với Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, tới đây MTTQ tỉnh sẽ góp phần cùng với ngành BHXH nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà Đảng và Nhà nước đặt ra; đồng thời triển khai tốt việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Tỉnh ủy viên,
Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết

 
       Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo hai cơ quan đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch liên tịch tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2016.


Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp


Nguồn http://bhxhvinhphuc.gov.vn/

Các tin đã đưa ngày: