Xã Bàn Giản tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

29/04/2016

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UB MTTQ xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch đã chốt danh sách 45 ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, đại biểu trẻ tuổi chiếm 31%, đại biểu nữ 37,7%, người ngoài Đảng 26,6%; đại biểu HĐND khóa cũ chiếm 42,2%.

Xã tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri với tổng số 3.632, người, chủ yếu làm nông nghiệp. Từ ngày 12/4/2016, danh sách cử tri được niêm yết tại các nhà văn hóa thôn và khu vực trung tâm UBND xã.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử được chính quyền xã chú trọng. Tren địa bàn xã không có tụ điểm, băng ổ nhóm tệ nạn xã hội hoạt động; không có tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người xảy ra. Ban chỉ đạo bàu cử, Ủy ban bầu cử, UBND xã không nhận được đơn thư khiếu nại nào liên quan đến công tác bầu cử và của ứng cử viên.

Hiện xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ bầu cử tại 6 địa điểm bầu cử.

            Thúy Ngân