Vĩnh Tường tích cực triển khai công tác bầu cử

28/04/2016

Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban chỉ đạo, UBND, Ủy ban bầu cử huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện phân chia đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu từng đơn vị, xác định khu vực bỏ phiếu, công tác nhân sự và tổ chức hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú theo đúng tiến độ. Để giúp các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung trong công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức cấp phát 2.213 cuốn tài liệu về bầu cử, 1.781 hồ sơ người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn; cấp 30 con dấu Ủy ban bầu cử, 224 con dấu Ban bầu cử…

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Vĩnh Tường có tổng số 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.307 người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Cơ cấu người được giới thiệu ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý; các đại biểu được giới thiệu ứng cử đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Hiện 29/29 xã, thị trấn đã tiến hành lập danh sách cử tri và niêm yết công khai theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương. 

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, trong đó chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử; rà soát và kịp thời xác minh, trả lời đơn thư khiếu nại; tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện tiến hành tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các xã, thị trấn, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn thực hiện viết và cấp thẻ cử tri, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.

Nguồn: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn

 

 

Các tin đã đưa ngày: