257 tác phẩm dự thi Giải thưởng văn học nghệ thuật 5 năm lần thứ IV (2011 – 2016)

27/04/2016

Sáng 27/4, Hội đồng xét giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ IV (2011 – 2015)  tổ chức phiên họp thứ nhất, triển khai kế hoạch tổ chức xét và trao tặng giải thưởng. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.


 

Tính đến thời điểm này, Hội đồng xét giải thưởng văn học nghệ thuật lần thứ IV đã nhận 257 tác phẩm dự thi của 112 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Các thể loại dự thi gồm: văn học, âm nhạc, mỹ thuật - nhiếp ảnh, sân khấu, nghiên cứu lý luận phê bình văn học – nghệ thuật, sưu tầm, dịch thuật. Các tác phẩm tham gia xét giải đều phản ánh về con người và quê hương Vĩnh Phúc, có giá trị về nội dung tư tưởng, nghệ thuật, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nền văn học  nghệ thuật của tỉnh. Qua 2 vòng, các tác phẩm được xếp loại bằng cách bỏ phiếu kín trong các thành viên tiểu ban thẩm định tác phẩm và trên cơ sở kết quả đó, Hội đồng xét giải sẽ chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải .

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ  Chí Giang đề nghị các thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật lần thứ IV triển khai việc thẩm định và xếp giải các tác phẩm, tác giả với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, trung thực và đúng quy chế. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật. 

 

Mai Loan

 


Các tin đã đưa ngày: