Trung tâm CNTT&TT: Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, vận hành ứng dụng CNTT

26/04/2016

Thực hiện thông báo Kết luận số 117 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp, gắn đào tạo, bồi dưỡng với việc sử dụng, vận hành ứng dụng CNTT trong quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng hướng vào sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử công vụ; chữ ký số công vụ; một số phần mềm, công cụ hỗ trợ xử lý văn bản, số liệu; tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet; các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin và các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu…

 

Bà Phùng Thị Hồng, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cho biết: "Thay vì đào tạo cấp chứng chỉ tin học, 3 năm trở lại đây, cùng với cử cán bộ tham gia ứng cứu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng 3 ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nắm bắt nhu cầu và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, từ đó, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cấp, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại; thay đổi giáo trình đào tạo theo hướng gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, vận hành ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ". 

Theo kế hoạch, năm 2016, Trung tâm CNTT&TT mở 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho khoảng 300 lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức. 

Phúc Long

 

Các tin đã đưa ngày: