Huyện Yên Lạc: Hoàn thành Đại hội Hội phụ nữ cấp cơ sở

06/04/2016

Theo báo cáo của Hội phụ nữ huyện Yên Lạc, đến 28/3, 18/18 cơ sở Hội đã tổ chức xong Đại hội. Nhìn chung, các Đại hội cơ sở đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội. Hệ thống văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương. Chất lượng của hầu hết văn kiện được nâng lên, bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng và các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác Hội trong những năm tới.

 

Công tác nhân sự được chỉ đạo đạo chặt chẽ, đúng quy trình. Ngoài Hội phụ nữ xã Hồng Phương tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín; 17/18 cơ sở Hội tiến hành bầu cử BCH, BTV và các chức danh chủ chốt bằng hình thức biểu quyết giơ tay một lần cả danh sách. Nhiệm kỳ 2016-2021, toàn huyện có 257 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở khóa mới, tỷ lệ dưới 30 tuổi chiếm 4,3%; trên 45 tuổi 62,6%; trình độ đại học 5,4%; trung cấp lý luận chính trị 15,6% và đảng viên 38%.  

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội cấp cơ sở, hiện nay, Hội phụ nữ huyện Yên Lạc đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều  tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5/2016.  

Phúc Thành

 

 

Các tin đã đưa ngày: