Tập huấn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020

05/04/2016

Sáng 5/4, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức tập huấn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020 cho lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành thị, các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. 

 

Tại lớp tập huấn, sau khi nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh thông báo tình hình hoạt động công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn cách thức tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung chính về quy chế và hồ sơ đánh giá danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập cấp xã... theo bộ tiêu chí do Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành; hướng dẫn đánh giá, công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập; triển khai nhân rộng và đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020.

Theo ông Hoàng Trường Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, hiện khái niệm xây dựng xã hội học tập còn khá mới mẻ bởi từ trước đến nay công tác giáo dục chủ yếu dành cho việc đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo chính quy, trong khi lại coi nhẹ giáo dục phi chính quy và thực hành. Việc tổ chức lớp tập huấn sẽ giúp những người làm công tác khuyến học nắm rõ quy định tổ chức đánh giá, công nhận các mô hình xã hội học tập; góp phần động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở; tạo điều kiện cho mọi người được thường xuyên học tập.  Qua đó, triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. 

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: