Công an tỉnh chú trọng thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới , chương trình vì sự tiến bộ phụ nữ

04/04/2016

Chiếm 17% quân số toàn lực lượng Công an tỉnh, đội ngũ cán bộ nữ đang công tác, làm việc và học tập ở tất cả các lĩnh vực: an ninh, cảnh sát, tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật. Hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch và chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Công an Vĩnh Phúc, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, tăng cường trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là nữ cán bộ chiến sỹ; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh những nội dung cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sỹ nữ trong công tác và xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh về công tác cán bộ nữ, giới thiệu những cán bộ nữ ưu tú, đại diện cho phụ nữ tham gia cấp ủy các cấp và công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Trong thực hiện chế độ chính sách, Công an tỉnh thường xuyên rà soát nhằm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ nữ như thăng cấp hàm, nâng lương, bảo hộ lao động, đào tạo, quy hoạch, hưu trí, bảo hiểm xã hội. Các đơn vị có cán bộ nữ đã đảm bảo tính hợp lý trong phân công công việc phù hợp đặc thù giới, trình độ, năng lực, sức khỏe; được tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ mọi mặt. Những cán bộ nữ có khả năng phát triển được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch các chức danh lãnh đạo chỉ huy. Tính đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ Đại học và trên Đại học chiếm hơn 50%; 22 cán bộ nữ đang học các chương trình đại học, cao học; 32 đồng chí tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Phụ nữ Công an tỉnh được bố trí công việc phù hợp trình độ, năng lực, sở trường, sức khỏe, đảm bảo vừa phát huy tích cực hiệu quả công tác, vừa có điều kiện hoạt động xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; được ưu tiên đặc thù giới. Công an tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cán bộ nữ; thực hiện đúng các quy định về tuyển sinh, tuyển dụng và sắp xếp cơ cấu cán bộ nữ đảm bảo hợp lý cả về tỷ lệ và về đặc điểm giới, đảm bảo duy trì tỷ lệ cán bộ chiến sỹ nữ hợp lý trong biên chế toàn lực lượng.

Trong lĩnh vực gia đình và công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Công an tỉnh đã tích cực tuyên truyền, tạo điều kiện nâng cao kiến thức và điều kiện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp Bệnh xá Công an tỉnh tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức về công tác chăm sóc sức khỏe và thực hiện luật pháp về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ, lập quy hoạch đào tạo, giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, quy hoạch lãnh đạo chỉ huy công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác đoàn thể theo quy định của ngành. Những năm qua, số lượng và nguồn cán bộ nữ được xây dựng có sự phát triển đáng kể. Năm 2011, Công an tỉnh có 2 lãnh đạo cấp phòng là nữ; 11 chỉ huy cấp đội và tương đương là nữ. Năm 2015, lãnh đạo nữ cấp phòng là 7 đ/c; 71 đ/c chỉ huy cấp đội và tương đương. Có 1 đồng chí tham gia BCH Đảng ủy Công an tỉnh; 40 đồng chí tham gia cấp ủy các các chi đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; 106 đồng chí trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy. Số cán bộ nữ là đảng viên chiếm 52%. Năm 2015, Công an tỉnh có 2 điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III giai đoạn 2010- 2015; 1 cá nhân, 1 tập thể điển hình được tuyên dương tại Liên hoan phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND lần thứ III, giai đoạn 2010- 2015.

Anh Nga

 

 

Các tin đã đưa ngày: