Quý I năm 2016, Tam Dương giải quyết việc làm cho trên 800 lao động

04/04/2016

Xác định công tác việc làm là nhu cầu thiết yếu của người lao động và là cơ sở giải quyết vấn đề nông nhàn của lao động nông thôn, những năm gần đây, huyện Tam Dương luôn quan tâm, chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động.

Huyện thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ người  lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tính riêng trong quý I năm 2016, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 821 lao động, tăng 134 lao động so với cùng kỳ; phối hợp với các đơn vị đưa 20 người đi xuất khẩu lao động.

Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu hoàn thành giải quyết việc làm mới cho hàng nghìn lao động và đưa gần 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp người lao động có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế.

Lê Hường

 

 

Các tin đã đưa ngày: