6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong quý I

01/04/2016

Quý I/2016, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 63,8 triệu USD và 1 dự án DDI với vốn đăng ký hơn 535 tỷ đồng.

Trong số các dự án FDI mới cấp, có 4 dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử và 1 dự án sản xuất con lăn, các sản phẩm bằng cao su, xốp, màng nhựa sử dụng cho các thiết bị văn phòng, ô tô, xe máy hoặc các lĩnh vực công nghiệp khác.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp là 183 dự án, gồm 38 dự án DDI và 145 dự án FDI, tập trung chủ yếu ở 3 khu công nghiệp: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ cam kết. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 431,19 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 55,3 triệu USD, bằng 85% so với cùng kỳ.

Trong Quý II/2016, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, thông qua các nhà đầu tư đã thành công tại tỉnh để giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh cho các nhà đầu tư khác. Dự kiến thu hút mới từ 3-4 dự án FDI, vốn đăng ký đạt 45-50 triệu USD và 1-2 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 100-150 tỷ đồng. 

(Nguồn: banqlkcn.vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: