Năm 2016, huyện Lập Thạch phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.320 lượt lao động

01/04/2016

Năm 2016, huyện Lập Thạch đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 3.320 lượt lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động từ 120 đến 150 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt 80%.

Để đạt được mục tiêu này, huyện đã triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, của nhà nước, của tỉnh về dạy nghề, giải quyết việc làm; chú trọng tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm tới người lao động.

Trong công tác xuất khẩu lao động, chú trọng các thị trường lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp có đủ năng lực, tính pháp lý tuyển dụng lao động trên địa bàn. Đồng thời, phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh  các tổ chức, cá nhân tuyển dụng lao động không đúng quy định, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho người lao động khi tham gia làm việc ở nước ngoài.

Nguyễn Toàn

 

Các tin đã đưa ngày: