Tăng cường công tác kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

28/03/2016

Phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Nơi nào làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, nơi đó sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh sản xuất kinh doanh. Cùng với yếu tố con người thì những trang, thiết bị chữa cháy tốt sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả cho công tác phòng cháy và chữa cháy.

 Cán bộ Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy tỉnh kiểm tra
phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp
 

Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều đã có ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, từ việc mua bảo hiểm bắt buộc, thành lập các tổ, đội huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy tại chỗ, đến việc đầu tư mua sắm, trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy... . Tuy nhiên, do mỗi phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy đều được thiết kế theo những tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp sử dụng theo từng vùng địa lý và thích hợp với từng công nghệ riêng, từng yêu cầu sử dụng riêng; nhiều phương tiện đã lắp đặt và sử dụng từ nhiều năm nay, hiện đã xuống cấp, không đảm bảo chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa C/O, C/Q. Do đó, công tác kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn, trong khi, đây là một yếu tố quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thông tư 42 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ ngày 20/4/2016. Theo đó tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy thì phải nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Thông tư quy định rõ đối tượng, mức thu và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm đảm bảo chất lượng cho các trang, thiết bị phòng cháy chữa cháy, từ năm 2015, Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy tỉnh đã thực hiện công tác kiểm định. Nội dung tập trung vào chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy và các thông số kỹ thuật liên quan đến chất l­ượng ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy. Sau khi nhận được hồ sơ từ các cơ quan, đơn vị, đơn vị sẽ tiến hành kiểm định, nếu đạt yêu cầu sẽ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, sau 1 năm thực hiện, mới có 01 đơn vị được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy, còn phần lớn các cơ sở chưa biết hoặc chưa thực hiện việc kiểm định.

Trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy tỉnh sẽ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình xây dựng đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy trước khi tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đảm bảo các phương tiện phòng cháy chữa cháy lắp đặt tại các công trình đó phải được kiểm định và dán tem kiểm định của Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa cháy theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 79 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 18, Thông tư số 66 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các cơ sở chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm về việc kiểm định, dán tem kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.  

 

Thu Quyên

Các tin đã đưa ngày: