Thành phố Vĩnh Yên tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

28/03/2016

Những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Vĩnh Yên đang nỗ lực triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử, từ đó lựa chọn được những đại biểu xứng đáng trong nhiệm kỳ mới. 

Đến thời điểm này, phường Đồng Tâm đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 47 người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Song song với công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử phường đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, để mọi người hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình; tăng cường rà soát hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Đồng thời, tổng hợp danh sách cử tri ở các khu dân cư, đơn vị, trường học  báo cáo Ủy ban Bầu cử thành phố theo đúng tiến độ. Theo thống kê sơ bộ, toàn phường có khoảng trên 14.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 12 khu vực bầu cử. 

Bên cạnh công tác chuẩn bị nhân sự, phường Liên Bảo luôn chú trọng công tác tuyên truyền
để mọi người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong bầu cử

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, phường Liên Bảo dự kiến bầu 27 đại biểu tham gia HĐND phường. Cùng với triển khai thực hiện tốt các quy trình của cuộc bầu cử theo các bước mà Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hiện nay, công tác tuyên truyền đang được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm đẩy mạnh. Thông qua các hội nghị, qua tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, những nội dung liên quan đến bầu cử, nhất là những điểm mới trong công tác bầu cử đợt này đều được chuyển tại kịp thời để người dân hiểu, nắm vững các quy định, chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Liên quan đến công tác bầu cử, phường Liên Bảo còn tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện để công dân phản ánh những vấn đề có liên quan đến nhân sự ứng cử và công tác bầu cử. Tích cực triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi hướng về ngày bầu cử. 

Cũng như các xã, phường khác trên địa bàn, tại thành phố Vĩnh Yên, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang được triển khai đúng tiến độ theo quy định. Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu trọng tâm, quan trọng của cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tập trung lãnh đạo thống nhất trong công tác cán bộ. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử là những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, thành phố Vĩnh Yên có 53 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 49%; tuổi trẻ dưới 35 tuổi đạt  35%; ngoài Đảng 22%. 

Song song với công tác chuẩn bị cho các bước tiếp theo của cuộc bầu cử, thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, có phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết, toàn tâm, toàn ý vì trách nhiệm xây dựng Vĩnh Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Hoàng Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: