Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh

28/03/2016

Nhằm kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, trong tháng 3/2016, Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra hoạt động trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

 Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Lao động, thương binh và Xã hội 

Tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung: Điều kiện hoạt động; phạm vi, nội dung thông tin cung cấp trên trang tin; việc chấp hành các quy định về bản quyền tác giả, quyền liên quan; việc chấp hành các quy định về quảng cáo trên trang tin; việc thực hiện chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý chuyên ngành… Đồng thời, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định và đề xuất, kiến nghị các biện pháp quản lý phù hợp, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Tuấn Anh

 

Các tin đã đưa ngày: