HĐND thành phố Vĩnh Yên - dấu ấn một nhiệm kỳ

22/03/2016

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND thành phố Vĩnh Yên vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của cơ quan dân cử, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng nghị quyết, triển khai quy chế hoạt động, thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri để lắng nghe tiếng nói của nhân dân, giám sát, điều hành các hoạt động của chính quyền”.

HĐND thành phố đã quyết định những vấn đề quan trọng, ban hành nhiều văn bản, nghị quyết đề cập toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Khi ban hành Nghị quyết, HĐND thành phố đã thực hiện đúng quy trình, coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động của nghị quyết, đại diện địa phương, các ngành liên quan, đồng thời phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong quá trình thảo luận để thống nhất cao trước khi quyết định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 118 nghị quyết, trong đó có 43 nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ, 39 nghị quyết theo luật định và 36 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề do HĐND thành phố ban hành tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; nghị quyết về chương trình phát triển thương mại-dịch vụ; chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục; nghị quyết về chương trình phát triển mạng lưới giao thông...

Các kỳ họp của HĐND thành phố được đổi mới, nâng cao chất lượng
theo hướng đi sâu vào thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu

Theo ông Thu, nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND thành phố đã tiến hành 75 cuộc giám sát, các hoạt động giám sát được triển khai dưới nhiều hình thức như giám sát trực tiếp tại kỳ họp, giám sát theo đoàn, giám sát chuyên đề, giám sát của các ban, tổ và đại biểu HĐND. Chương trình giám sát được xây dựng cụ thể từng quý, từng tháng trên cơ sở nghị quyết về chương trình giám sát hàng năm đã được HĐND  thành phố thông qua. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực. Nhiều vấn đề khó khăn phức tạp, cử tri bức xúc, có ý kiến nhiều như: quản lý đất đai; trật tự đô thị; thu chi ngân sách; cải cách hành chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…đã được HĐND thành phố giám sát sâu; phạm vi giám sát rộng từ cấp thành phố xuống đến xã, phường, các đơn vị trực tiếp thực hiện. Với những đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức giám sát, HĐND thành phố đã kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế- xã hội.

Cùng với đó, HĐND thành phố đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng đi sâu vào thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp được các cơ quan phối hợp chuẩn bị chu đáo, đúng quy định pháp luật. Chương trình điều hành kỳ họp được HĐND thành phố thực hiện linh hoạt, khoa học; thời gian của kỳ họp được dành nhiều cho việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, bám sát nội dung chương trình, làm rõ những vấn đề có ý kiến khác nhau, phát huy dân chủ trong trả lời chất vấn và chất vấn, phát huy trí tuệ tập thể đại biểu đi đến thống nhất các nghị quyết và quyết định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 16 kỳ họp, kết quả các kỳ họp được đánh giá bảo đảm tính khoa học và phù hợp với thực tiễn.

 

Các ý kiến của cử tri thành phố luôn được đại biểu HĐND tiếp thu, giải trình
và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất

Hoạt động tiếp xúc cử tri được HĐND thành phố thực hiện theo đúng luật định và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng. Cụ thể: trước và sau các kỳ họp, các tổ đại biểu đều tổ chức cho đại biểu đi tiếp xúc cử tri; tăng địa điểm tiếp xúc cử tri xuống các thôn, làng, tổ dân phố. Mỗi tổ đại biểu tổ chức ít nhất từ 1-2 điểm tiếp xúc, thông báo rộng rãi để cử tri và nhân dân ở các tổ dân phố, thôn, làng, cơ sở sản xuất kinh doanh, các thành phần kinh tế... đến dự và không hạn chế thành phần dự; nội dung tiếp xúc cử tri được đại biểu chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm, chủ yếu dành nhiều thời gian để cử tri nêu ý kiến, kiến nghị, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và trả lời ngay tại kỳ họp, bảo đảm để mọi kiến nghị của cử tri dù được giải quyết hay chưa được giải quyết đều được trả lời công khai. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND thành phố đã tổ chức được 270 cuộc tiếp xúc cử tri. Qua tiếp xúc đã thu thập, tổng hợp được trên 600 lượt ý kiến, kiến nghị, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng nội dung và đúng theo quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và hướng tới thực quyền trong hoạt động, ông Thu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, HĐND thành phố tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; hàng năm sẽ lựa chọn những nội dung giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thành phố trong từng thời điểm; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp ngay từ khâu chuẩn bị nội dung đến việc tổ chức điều hành; để giúp các đại biểu HĐND có cơ sở xem xét nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định, quyết sách đúng đắn, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, HĐND thành phố sẽ chú trọng đến chất lượng thông tin, số liệu chính xác trong việc xây dựng các báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch trước khi trình tại các kỳ họp HĐND. Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND làm cơ sở để đại biểu có thông tin, xem xét vấn đề một cách toàn diện hơn trước khi biểu quyết.

Hiếu Ánh

 

Các tin đã đưa ngày: