Viễn thông Vĩnh Phúc mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

22/03/2016

Những năm qua, Viễn thông Vĩnh Phúc luôn thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.  

Đơn vị đã thành lập 8 Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy cơ sở, 16 đội chữa cháy cơ sở với trên 160 đội viên. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cũng đã được doanh nghiệp triển khai như: Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cấp phát tài liệu hướng dẫn phòng cháy chữa cháy đến các đơn vị cơ sở; triển khai hiệu quả mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy với khẩu hiệu “Viễn thông Vĩnh Phúc – Điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy”. Trong năm 2015, Viễn thông Vĩnh Phúc không để xảy ra vụ tai nạn lao động và cháy nổ nào. 

 Doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Dự và phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 được Viễn thông Vĩnh Phúc tổ chức sáng 22/3, đồng chí Khổng Sơn Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao kết quả đơn vị đã đạt được trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời mong muốn, với đặc thù là đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, địa bàn làm việc phân tán, nhiều vị trí làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo sức khỏe người lao động. Phấn đấu trong năm 2016 thực hiện thành công mục tiêu “Không có tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ xảy ra”.

Tại buổi lễ, Viễn thông Vĩnh Phúc tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2016 giữa lãnh đạo doanh nghiệp với các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: