Công ty Honda Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

18/03/2016

Công ty Honda Việt Nam hiện đang sử dụng hơn 7.900 lao động, trong đó có khoảng 1.600 lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, thời gian qua tại công ty không có tai nạn lao động và cháy nổ xảy ra.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”, Công ty đã tiến hành kiểm tra, rà soát những quy định, biện pháp an toàn lao động; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. Công ty phát động cuộc thi tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động, viết khẩu hiệu an toàn và nhận diện mối nguy tại vị trí làm việc.

Nhiều tập thể, cá nhân của Công ty Honda Việt Nam được tặng Bằng khen, giấy khen
vì những nỗ lực trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Honda Việt Nam cho biết, với mục tiêu được thể hiện trách nhiệm với xã hội, Honda Việt Nam hiểu được rằng đảm bảo an toàn không chỉ là an toàn trong nội tại công ty mà còn cần an toàn trong toàn bộ hệ thống các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và các đại lý của công ty. Vì vậy, Honda Việt Nam đã xây dựng một hệ thống chia sẻ kinh nghiệm an toàn cùng với các nhà cung cấp và đại lý để cùng nhau đảm bảo an toàn, cùng ổn định và phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với những nỗ lực trong việc đảm bảo An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ, nhiều tập thể, cá nhân của Công ty Honda Việt Nam đã được Bộ Công thương, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tặng Bằng khen, giấy khen.

Nhật Ánh

Các tin đã đưa ngày: