Huyện Vĩnh Tường tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

16/03/2016

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, song không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn ở huyện Vĩnh Tường đã lan tỏa khắp nơi. Ngay sau khi các địa phương trên địa bàn huyện hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Vĩnh Tường đã tích cực triển khai các bước tiếp theo để công tác bầu cử đúng tiến độ theo quy định. 

Từ những tháng đầu tiên của năm mới 2016, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành các Quyết định, Thông báo về thành lập Ban chỉ đạo, ủy ban Bầu cử, các Tiểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, ủy ban Bầu cử; cơ cấu thành phần, số lượng, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử và cấp phát 580 cuốn tài liệu hướng dẫn công tác bầu cử cho 29/29 xã, thị trấn. Đến thời điểm này, các địa phương của huyện đã hoàn thành báo cáo dự kiến thành lập đơn vị bầu cử và chia khu vực bỏ phiếu. Theo kế hoạch, huyện có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 216 đơn vị bầu cử cấp xã. 

Công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử đang được các địa phương trên địa bàn huyện
đẩy mạnh tới mọi tầng lớn nhân dân

Đối với cấp huyện, xã, công tác chuẩn bị nhân sự cho HĐND luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự thành công cho bầu cử. Đại diện Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Tường cho biết: "Xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do vậy, chúng tôi tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự, đảm bảo người ứng cử phải có phẩm chất chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng tiếp thu, phản biện, giám sát để làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, huyện đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Cụ thể, ở cấp huyện được bầu 40 đại biểu HĐND, giới thiệu 80 người ứng cử; cấp xã được bầu 768 đại biểu HĐND, giới thiệu ứng cử 1.555 người. Qua thống kê sơ bộ, tỷ lệ nữ đại biểu ứng cử cấp huyện đạt 37,5%, tỷ lệ trẻ đạt 16,3%; cấp xã đạt 35,3% tỷ lệ nữ và 19% tỷ lệ đại biểu trẻ, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các cấp, ngành, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi... Trong đó, tiêu chuẩn về trình độ và phẩm chất đạo đức được ưu tiên hàng đầu". 

Càng gần đến ngày bầu cử, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về Luật bầu cử nhằm nâng cao hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, các địa phương trên địa bàn huyện cũng đã tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện để công dân phản ánh những vấn đề có liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử. Việc nắm bắt địa bàn được cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung quan tâm thực hiện để kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các cấp cũng chủ động giám sát, nắm chắc tình hình đảng viên và những người ngoài Đảng thuộc nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Qua đó,  kịp thời phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định trong việc lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử hoặc vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm, kiên quyết không đưa người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND các cấp. 

Có dịp về Vĩnh Tường vào những ngày này, chứng kiến khắp nơi, từ các xã, thị trấn, đến thôn, làng đâu đâu cũng rộn rã tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 mới thấy không khí của ngày hội toàn dân đang bắt đầu lan tỏa. Với sự chuẩn bị tích cực này, tin tưởng những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân huyện Vĩnh Tường sẽ được bầu ra. 

Hoàng Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: